Tens algun dubte?
Loading...
Loading...
Loading...

Recomanacions per al comerç electrònic

I més a més:

 • La botiga us ha d’informar de l’existència d’un dret de desistiment que us permetrà, sense haver d’al·legar cap motiu, cancel·lar el contracte durant un termini mínim de 14 dies naturals a comptar des del dia de la recepció del producte excepte en determinats contractes de prestació de serveis (p.ex.transport aeri, reserva d’hotels…) i de subministrament de productes com ara gravacions sonores o de vídeos, discs, programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor, fitxers informàtics subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat, premsa diària, publicacions periòdiques i revistes, i béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats que, per la seva naturalesa, no es puguin tornar o es puguin deteriorar amb rapidesa. Si no s’hagués donat la informació sobre l’exercici del dret de desistiment, el termini s’amplia a 12 mesos.
 • Si s’exerceix el desistiment l’empresari ha de retornar les quantitats abonades per la persona consumidora en el termini màxim de 14 dies naturals des que coneix l’exercici del dret per part del consumidor.
 • Si el preu del contracte s’hagués finançat totalment o parcial mitjançant un crèdit concedit per l’empresari contractant o per un tercer i s’exercita el dret de desistiment, això implica la resolució del crèdit sense cap mena de penalització per a la persona consumidora.
 • Quan feu la comanda, el comerciant us ha d’avisar de la seva recepció sense demora també per via electrònica. És convenient que imprimiu el missatge del venedor, que ha de contenir tota la informació d’interès relativa al producte i el preu d’aquest.
 • El venedor haurà de realitzar l’entrega del bé o servei dins dels 30 dies següents al de l’acceptació expressa del consumidor, excepte que en l’oferta s’indiqui un altre termini.
 • Junt amb el producte i els seus accessoris haureu de rebre informació escrita on consti l’adreça de l’establiment a efectes de poder presentar reclamacions, la factura corresponent, el rebut i la garantia.
 • Si feu el pagament mitjançant l’autorització del càrrec en una targeta de crèdit, recordeu que podeu exigir l’anul·lació del càrrec al venedor i/o a l’entitat emissora de la targeta perquè desfaci l’operació si la targeta és utilitzada indegudament o si finalment no s’arribés a proveir el bé o servei.
 • És molt recomanable que utilitzeu una targeta de crèdit vinculada a un compte bancari on podeu fer imposicions per l’import exacte de les vostres compres. Així, limiteu el risc de cobraments no esperats en cas de captació fraudulenta de les vostres dades.
 • Vigileu quina informació us dóna la web sobre l’ús que farà de les vostres dades personals en cas que compreu algun producte.
 • En cas que compreu a través de pàgines web que tinguin el segell de qualitat de Confianzaonline, teniu una garantia de seguretat i protecció com a persona consumidora.
 • En cas d’incidències en la compra per Internet, per exemple les reserves electròniques que en el terminal del consumidor no es confirmen com a consumades ( errors informàtics, missatges d’acció no executable, etc) guardeu sempre constància d’aquesta reserva fallida per tots els mitjans de què disposeu, amb previsió davant de futures anul·lacions de càrrecs improcedents davant l’emissor de la targeta o el mateix prestador de serveis on line.i adreceu una carta certificada, telegrama o burofax a l’adreça de l’empresa que figuri a la web, exposant-hi raonadament la vostra pretensió.