Tens algun dubte?
Loading...
Loading...
Loading...

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´un fitxer automatitzat responsabilitat de l’entitat Vic Comerç, CIF: G66222324. La finalitat d´aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.
L´usuari garanteix l´autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.viccomerc.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Vic Comerç, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a VIC COMERÇ o a tercers.
VIC COMERÇ no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´internet de VIC COMERÇ. Amb els límits establerts a la llei, VIC COMERÇ no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´internet. Els continguts e informació de les pàgines d´internet de VIC COMERÇ estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d´Internet de VIC COMERÇ poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts  inclosos en aquest website són propietat exclusiva de VIC COMERÇ o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Vic Comerç
Així mateix, per accedir als serveis que VIC COMERÇ ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de VIC COMERÇ, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/Dr. Junyent, 1 08500 Vic (BARCELONA), o bé, enviar un correu electrònic a: info@viccomerc.cat.
Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que VIC COMERÇ pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Vic Comerç, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@viccomerc.cat, manifestant la seva voluntat.