Tens algun dubte?
Loading...
Loading...
Loading...

Actualitat

01 gen 1970

CONCURS FOTOGRÀFIC TAPATRÒNIC

1. FES LA FOTO! fes una amb el teu dispositiu mòbil

2. PENJA-LA AL TEU INSTAGRAM PERSONAL I ETIQUETA #fototrònic @viccomerc @tres-e-u

3. POTS ENVIAR UN MÀXIM DE TRES FOTOS

4. SI HAS ESTAT SELECCIONAT/SELECCIONADA T'AVISAREM PER MISSATGE PRIVAT

5. ANUNCIAREM LA FOTO GUANYADORA A L'INSTAGRAM DE VIC COMERÇ AL LLARG DE LA SETMANA DEL 24 AL 28 DE JULIOL. ESTIGUEU ATENTS I ATENTES!
PRESENTACIÓ I BASES LEGALS FOTOTRÒNIC 2023

PRESENTACIÓ
Fototrònic 2023 és un concurs fotogràfic que enguany celebra la seva primera edició sumant forces amb Tres-e-u VicClic i amb la col·laboració de l’espai fotogràfic Can MAGI. El concurs està dirigit a qualsevol participant al Tapatrònic 2023 que tingui una càmera incorporada al mòbil i que sigui major de d’edat de dinamitzar i amenitzar el mateix festival de tapes i música, i donar-li difusió. Els i les participants seleccionat/es participaran en una exposició que se celebrarà al octubre del 2023, i el/la guanyador/a rebrà un premi d'una targeta regal de 30€.

PARTICIPANTS
Els i les concursants han de ser majors d’edat, i de qualsevol nacionalitat. Només s’acceptaran imatges fetes amb càmera mòbil i seguint el procediment descrit a la descripció que s’indica al principi d’aquest document, i que també estarà indicat a la mateixa localitat on se celebra el concurs. De la mateixa manera, només s’acceptaran imatges del Tapatrònic 2023 i qualsevol imatge feta en circumstàncies similars, o en edicions anteriors, es descartaran de manera immediata de la mateixa manera que també ho serà el participant i qualsevol altre imatge que hagi enviat. La participació és gratuïta.

FORMAT I PRESENTACIÓ DE LES IMATGES
Les imatges es faran amb dispositius mòbils i es presentaran a l’Instagram personal del/la participant. S’acceptaran fins a màxim tres (3) imatges per participant, degudament etiquetades amb #fototrònic @viccomerc @tres-e-u.

Les imatges no es poden retocar amb cap aplicació mòbil, excepte les pròpies d'Instagram. Qualsevol imatge que es detecti com a retocada per qualsevol aplicació de postproducció d’imatge quedarà exclosa. Si no es detecta cap retoc en aplicacions de postproducció durant el concurs, però es detecta a posteriori, en el moment d’incloure les imatges seleccionades per a l’exposició que se celebrarà, aquestes quedaran excloses de l’exposició. D’aquesta manera, els organitzadors asseguren que les imatges entrin a concurs i a l’exposició en igualtat de condicions.

PREMI
Una targeta regal de 30€

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA
Les persones seleccionades seran avisades pel sistema de missatgeria privat d’INSTAGRAM. En cas de ser seleccionades, aquestes persones hauran d’aportar la següent documentació:
Nom • Cognoms • Pseudònim (opcional, i clarament indicat com a pseudònim) • Nacionalitat • Número d’identificació vàlid (Passaport o documents oficials d’identitat) • Correu electrònic de contacte• Correu electrònic de contacte

TEMPS D’ENTREGA I DECLARACIÓ DE LES IMATGES GUANYADORES
Les imatges s’han de fer i presentar abans del 23 de juliol. El jurat anunciarà la foto guanyadora al llarg de la setmana del 24 al 28 de juliol.

CRITERI DE SELECCIÓ I JURAT
Es valoraran aquelles imatges que reflecteixin l’esperit de Tapatrònic de manera original, posant de relleu el seu objectiu com a festival de tapes i música, i on es vegi clarament el context geogràfic, sempre des d’una perspectiva constructiva, respectuosa i diversa.
Es valorarà l’originalitat compositiva i la qualitat d’imatge. No s’acceptaran imatges que es considerin racistes, masclistes o que de qualsevol manera tinguin una visió degradant o ofensiva de cap de les entitats, treballadors i treballadores, participants, de l’oferta de tapes i begudes o cap contingut relacionat amb el festival.
El jurat està compost per membres de Vic Comerç, de Vic Clic i de la Cooperativa Can Magí.


DRETS I DISPOSICIONS GENERALS
Els i les participants conserven els drets d’autoria del seu treball. L’organització es reserva els drets de difusió, reproducció i exposició o projecció en qualsevol format i mitjà d’aquesta, així com l’ús il·limitat, però sense exclusivitat, de les imatges guanyadores, tant per promoure el concurs Fototrònic 2023, com Tapatrònic, i/o el seu ús no comercial en material de difusió de Vic Comerç. Els i les participants seleccionades, finalistes o guanyadores, són les úniques responsables de què les seves imatges no infringeixen cap llei vigent en el país on s’han realitzat, i/o que no existeixen terceres persones que puguin presentar una reclamació o objecció que es pugui interposar a Vic Comerç per aquest motiu, deixant l’organització exempta de tota responsabilitat. El sol fet de participar en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació i compliment de totes i cadascuna de les bases que s’exposen en aquest document. Qualsevol incompliment de les clàusules exposades suposaria
la no-participació en el concurs. Les dades facilitades per les persones participants seran tractades en conformitat amb el Reglament General de Protecció de dades espanyol, del 25 de maig 2016, podent les mateixes exercir el seu dret a accedir a elles, rectificar o cancel·lar-les.